Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 2 ngày trước

115 nước, 14 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua