Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

55 nước, 7 phút : 01 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua