NotBad 1516 -11
Vinalife 1640 +11

Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

105 nước, 13 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết