Vinalife 1651 -22
NotBad 1505 +22

Kiểu: Cờ úp, hôm qua

37 nước, 3 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua