NotBad 1537 +9
choinhoe 1361 -9

Kiểu: Cờ úp, hôm qua

42 nước, 4 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ