NotBad 1534 -11
thang9999 1643 +11

Kiểu: Cờ úp, hôm qua

25 nước, 1 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết