NotBad 1513 -9
thang9999 1664 +9

Kiểu: Cờ úp, hôm qua

10 nước, 0 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua