thang9999 1673 -23
NotBad 1504 +23

Kiểu: Cờ úp, hôm qua

29 nước, 3 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ