NotBad 1527 -11
thang9999 1650 +11

Kiểu: Cờ úp, hôm qua

33 nước, 2 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết