IQ188 1673 -24
phat68 1474 +24

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

91 nước, 7 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua