Doinhuco 1677 +4
VIN.69 1317 -4

Kiểu: Cờ tướng, 20/11/2020

60 nước, 5 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua