Doinhuco 1690 +3
VIN.69 1304 -3

Kiểu: Cờ tướng, 20/11/2020

35 nước, 1 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua