Doinhuco 1696 +3
VIN.69 1298 -3

Kiểu: Cờ tướng, 21/11/2020

76 nước, 10 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua