Doinhuco 1703 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 21/11/2020

46 nước, 5 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết