Zuize 1409 -15
vutuan3110 1441 +15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

71 nước, 9 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ