Ongcuong 1387 -15
Bu2010 1400 +15

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

61 nước, 9 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết