liha 1556 -12
Ad19 1645 +12

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

77 nước, 12 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ