bxman 1632 -21
doquangviet 1511 +21

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

57 nước, 7 phút : 00 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua