Ongcuong 1352 -14
9hau54 1389 +14

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

57 nước, 11 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết