Coup1111 1569 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

34 nước, 3 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua