9hau54 1403 -19
Ongcuong 1338 +19

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

43 nước, 8 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua