bxman 1591 -17
Coup1111 1569 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

107 nước, 12 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua