Ongcuong 1374 +19

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

98 nước, 19 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ