cusam59722 1455 -20
Ongcuong 1376 +20

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

87 nước, 13 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua