Ongcuong 1396 -14
cusam59722 1435 +14

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

43 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết