Ongcuong 1401 -15
cusam59722 1430 +15

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

33 nước, 3 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết