cusam59722 1445 +13
Ongcuong 1386 -13

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

68 nước, 11 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết