Ongcuong 1373 -12
cusam59722 1458 +12

Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

67 nước, 12 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ