Ongcuong 1436 -18
Kuwin6789 1398 +18

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

33 nước, 9 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ