thongphung 1523 -21
Kuwin6789 1412 +21

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

7 nước, 3 phút : 02 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ