Kuwin6789 1433 -19
nhantran 1365 +19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

47 nước, 13 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua