nhantran 1369 -13
Kuwin6789 1429 +13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

65 nước, 16 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua