Kuwin6789 1442 -20
nhantran 1356 +20

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

73 nước, 19 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết