Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

45 nước, 10 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua