Kuwin6789 1387 -10
tenten 1533 +10

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

51 nước, 9 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ