tenten 1543 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

125 nước, 10 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua