Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

65 nước, 16 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua