Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

105 nước, 23 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua