Danhchau 1609 +15
tenten 1589 -15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

54 nước, 8 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua