balinh12 1541 +18
tenten 1574 -18

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

2 nước, 1 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ