Meoluoi 1486 -17
phat68 1471 +17

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

10 nước, 0 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua