Tuan2020 1387 -11
phat68 1497 +11

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

78 nước, 8 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua