HuynhBaTuan 1473 -15
phat68 1496 +15

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

35 nước, 1 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết