phat68 1511 -18
HuynhBaTuan 1458 +18

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

37 nước, 4 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ