verynice 1399 +20
phat68 1478 -20

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

19 nước, 1 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua