phat68 1469 -10
Sky82 1612 +10

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

69 nước, 5 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua