anhtrung 1619 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2021

12 nước, 0 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua