son65 1489 -16
Ken123 1497 +16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

33 nước, 5 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết