kenyeu70x38 1624 +12
phat68 1532 -12

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

90 nước, 9 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua