Danhchau 1571 +20
hkabc98765 1651 -20

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

50 nước, 5 phút : 55 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết